ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมทำกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2562

     ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการ CITCOMS นำทีมบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 62 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ไปพร้อมๆ กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคลากรทุกหน่วยงาน

     จากนั้น ยังได้ร่วมทำกิจกรรมสังสรรค์กระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีทีมวิทยากรจากกองกิจการนิสิต มาร่วมสร้างสีสันและบรรยากาศให้มีแต่รอยยิ้มและความสุข เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561