ประชุมการจัดทำระบบ e-Learning ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

     ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยนายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้ดูแลระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมกับ ดร.ประสรรค์ ตันติเสนาะ รองผู้อำนวยการงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคลากรผู้ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ e-Learning ของโรงเรียนฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม VDO Conference 205 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS