ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ณ วัดหล่ม จ.พิษณุโลก

     บุคลากร CITCOMS เข้าร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 เพื่อสมทบทุนจัดสร้างอุโบสถวัดหล่ม โดยมียอดบริจาคจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนทั้งสิ้น 449,733.27 บาท ทั้งนี้ เพื่อสืบสานและทำนุบำรุงประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดหล่ม ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก