น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”

     “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” – บุคลากร CITCOMS เข้าร่วมโครงการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย : นิทรรศการน้อมรำลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 และร่วมตั้งปณิธานดำเนินตามรอยพระยุคลบาท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์

     ทั้งนี้ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการ “99 ภาพพ่อหลวงในดวงใจ” รวมถึงร่วมรำลึก “พระมหากรุณาธิคุณ” ผ่าน 9 กวีวีดิทัศน์ ได้ตั้งแต่วันนี้-31 ธันวาคม 2561 ณ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 4