อบรม “เทคนิคการใช้ Excel เพื่อการศึกษา/วิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ให้น้องๆ คณะเกษตรศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 3

     ดร.สรพงค์ สุขเกษม บุคลากร CITCOMS ผู้เชี่ยวชาญการใช้งาน Excel เป็นวิทยากรสอน “เทคนิคการใช้ Excel เพื่อการศึกษา/วิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ให้กับน้องๆ หลักสูตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มทักษะการใช้งานให้น้องๆ ได้นำไปใช้ในการเรียนต่อไป เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางด้าน IT ได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ โทร.0-5596-1510