ปลูกไผ่ใช้สอย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9

     เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 บุคลากร CITCOMS นำโดย นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองฯ เข้าร่วมปลูกต้นไผ่เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ หน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร

     ทั้งนี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อพันธุ์ไผ่ เพื่อนำไปปลูกในวาระต่อไป ได้ที่ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร.0-5596-8000