ประชาสัมพันธ์โครงการ MOS2019 ผ่านทางรายการวิทยุ มอนอ มอนิเตอร์

     เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นางจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ บุคลากร CITCOMS ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2019 พร้อมด้วย นายวสิษฐ์พล อู่นาท นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (1 ในตัวแทนมหาวิทยาลัย ในการแข่งขัน MOS2018) เข้าร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการมอนอ มอนิเตอร์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขัน พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนน้องๆ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมทำการสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เพื่อไปทำการแข่งขัน MOS2019 ในเดือนมีนาคม 2562

     น้องๆ ชั้นปีที่ 1 ที่สนใจเข้าร่วมทำการสอบคัดเลือก สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://citcoms.nu.ac.th/mos2019/ ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ โทร.0-5596-1510