ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งแบบออนไลน์ แก่คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา

     เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นางสาวนันทวรรณ ประภักรางกูล หัวหน้างานระบบสารสนเทศ CITCOMS พร้อมด้วยทีมพัฒนาระบบฯ เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นระบบที่ CITCOMS เป็นผู้พัฒนาขึ้น เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเก็บข้อมูล ณ ห้องเสลา 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

          ติดตามภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ www.sa.nu.ac.th