CITCOMS ส่งความสุขแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งความสุขแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร
เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562