จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ทรงงาน ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

     CITCOMS ดำเนินจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ทรงงาน และตรวจสอบระบบเครือข่าย ถวายงานแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560 นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมระบบถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     ติดตามการถ่ายทอดสด ได้ที่ https://www.facebook.com/citcomsnu