ตรวจสอบความพร้อมของสัญญาณการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

     ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการ CITCOMS นายสุเมธ ขวัญเมือง หัวหน้างานระบบเครือข่าย เดินทางไปยังห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ เพื่อตรวจสอบความพร้อมของสัญญาณการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
#ทีมถ่ายทำ #ทีมระบบเครือข่าย #CITCOMS #รับปริญญา60

     ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ FB : มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือ Youtube : https://youtu.be/yZby8vJtGgY