ร่วมปลูกไผ่ใช้สอย ระยะที่ 2 จำนวน 90 ต้น

     บุคลากร CITCOMS เข้าร่วมปลูกไผ่ใช้สอย ระยะที่ 2 จำนวน 90 ต้น เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณพื้นที่ด้านหลังอาคารหอพักนิสิตแพทย์ ทั้งนี้ CITCOMS ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้อพันธุ์ไผ่จำนวน 59 ต้น (1,940 บาท) ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองอาคารสถานที่ เพื่อนำไปจัดซื้อพันธุ์ไผ่และใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

     ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการบริจาคได้ที่ กองอาคารสถานที่ โทร.0-5596-8000