ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้น้องๆ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

     นายดนุวัศ ภาชนะพรรณ์ หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน พร้อมด้วยบุคลากร CITCOMS ผู้ดูแลและควบคุมการผลิตรายการโทรทัศน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้แก่น้องๆ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปประกอบการเรียนการสอนของอาจารย์ธัญวดี กำจัดภัย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Studio ชั้นใต้ดิน อาคาร CITCOMS