ร่วมอบรมหัวข้อ “Business Transformation with Blockchain”

     นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยบุคลากรงานระบบสารสนเทศ และงานระบบเครือข่าย เข้าร่วมอบรมหัวข้อ “Business Transformation with Blockchain” โดยมี Professor Dr.Dusit Niyato จาก Nanyang Technological University, Singapore เป็นวิทยากร ซึ่งเป็นโครงการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้อง Main Conference อาคาร CITCOMS

ดำเนินการบันทึกเทปการอบรมโดย #ทีมถ่ายทำ #CITCOMS