ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษโดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร CITCOMS เข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “สถานภาพการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนโยบายการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ” โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้องสัมมนา 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ

      นอกจากนี้ CITCOMS ยังได้ดำเนินการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook : มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ร่วมรับฟังได้อีกช่องทางหนึ่ง