เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “วันอนุรักษ์มรดกไทย” และ “พันธุ์ไม้ลายผ้า”

     บุคลากร CITCOMS เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “วันอนุรักษ์มรดกไทย” และนิทรรศการ “พันธุ์ไม้ลายผ้า” ซึ่งจัดโดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมให้ศิลปะคงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ อาคารวิสุทธิกษัคริย์ และพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร

     ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม http://www.nuac.nu.ac.th/

     ดำเนินการบันทึกเทปพิธีเปิดโดย #ทีมถ่ายทำ #CITCOMS