เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครบรอบ ๔๑๔ ปี

     ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ : วันรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครบรอบ ๔๑๔ ปี

     นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยหัวหน้างาน เข้าร่วมรัฐพิธีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงกอบกู้เอกราชให้ปวงชนชาวไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

“นะมามิ สิระสา พิมพัง 
พุทธะ ญานะ นเรศวร
สัพพะ ทุกขะ สะเมตารัง
สันติทัง สุขะทัง สะทาติ”