เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ…

     บุคลากร CITCOMS เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ… เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ นอกจากนี้ บุคลากรยังสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ที่ http://autonomy.nu.ac.th

     ดำเนินการบันทึกเทปกิจกรรมโดย #ทีมถ่ายทำ #CITCOMS : สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกเทป และการถ่ายทอดสด ได้ที่ งานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน โทร.0-5596-1567