อบรม MS PowerPoint ให้พนักงานบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน)

     #CITCOMS จัดอบรมหลักสูตรการสร้างงานนำเสนออย่างมืออาชีพด้วย MS PowerPoint ให้พนักงานบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน) โรงงานพิษณุโลก โดยมี ☀️ดร.สรพงค์ สุขเกษม บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญการใช้งานโปรแกรม MS PowerPoint เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิค และวิธีการทำชิ้นงานแอนิเมชัน เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     ☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางด้าน IT ได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ โทร.0-5596-1510