ปลูกไผ่ใช้สอย โครงการ 4

     นางสุกัญญา แซ่โก หัวหน้างานบริการเทคโนโลยี CITCOMS เข้าร่วมกิจกรรมปลูกไผ่ใช้สอย โครงการ 4 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรสังกัดต่างๆ ร่วมกันคนละไม้คนละมือ ปลูกต้นไผ่จำนวน 250 ต้น เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณริมคลองหนองเหล็ก ประตู 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร #ITอาสา #ITสีเขียว