ประชุมการจัดทำรายวิชา Thai MOOC ระยะที่ 3 (ครั้งที่ 4/2562)

     ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการประชุมการจัดทำรายวิชา Thai MOOC ภายใต้โครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ สำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC) ภาคเหนือตอนล่าง ระยะที่ 3 (ครั้งที่ 4/2562) เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำรายวิชา Thai MOOC เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม Mini Conference อาคาร CITCOMS