อบรมการป้องกัน และการซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2562

     เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 CITCOMS จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัย และการซ้อมแผนอัคคีภัย โดยทีมวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง รู้หลักวิธีการป้องกันการเกิดอัคคีภัย และหลักการอพยพ กรณีมีผู้สูญหาย/บาดเจ็บ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามแผน และเป็นการลดอัตราความเสี่ยงต่อชีวิต รวมทั้งทรัพย์สินทางราชการ โดยมีบุคลากรจากกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ และนิสิตที่มาใช้บริการ ร่วมซ้อมการอพยพหนีไฟดังกล่าว

     4 ขั้นตอนในการใช้ถังดับเพลิง

     1. ดึง : ดึงสลักที่ถังดับเพลิงออก

     2. ปลด : ปลดสายฉีดที่ติดกับถังดับเพลิง แล้วเล็งไปที่ต้นเพลิง

     3. กด : กดคันบีบที่ถังดับเพลิง

     4. ส่าย : ส่ายปลายสายฉีดไปมา เพื่อทำการดับเพลิง

     สิ่งที่ควรทำหากเกิดกรณีไหม้ภายในอาคาร

     ตั้งสติ หากไฟไหม้เล็กน้อย ให้ทำการควบคุมไฟ หากไฟไหม้รุนแรง ให้ไปทางหนีไฟ

     หากไฟไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ทำการตัดกระแสไฟฟ้า แล้วทำการควบคุมไฟ

     ให้วิ่งไปทางหนีไฟ ลงไปยังจุดรวมพล(บริเวณสนามหญ้าข้างอาคาร CITCOMS) เพื่อตรวจสอบผู้สูญหาย และผู้บาดเจ็บ

     สิ่งที่ไม่ควรทำหากเกิดกรณีไฟไหม้ภายในอาคาร

     ห้ามใช้ลิฟท์ ห้ามขึ้นที่สูง ห้ามวิ่งลงทางบันไดภายในอาคาร

     คำเตือน : หากไม่เกิดเหตุฉุกเฉิน ห้ามแตะต้องกริ่งสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารเด็ดขาด!! ด้วยความปรารถนาดีจาก CITCOMS