ประชุมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai MOOC) ระยะ 3 ครั้งที่ 2/2562

    ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai MOOC) ระยะ 3 ครั้งที่ 2/2562 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการให้กับอาจารย์ได้รับทราบ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

      ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการผลิตบทเรียนในระบบ Thai MOOC ได้ที่ งานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน โทร.0-5596-1552