หลักสูตรพัฒนา e-Learning ด้วย Moodle LMS (สำหรับอาจารย์) รุ่น 3

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตรพัฒนา e-Learning ด้วย Moodle LMS (สำหรับอาจารย์) รุ่น 3 เพื่อเรียนรู้การใช้งานระบบ Moodle LMS เบื้องต้น การประยุกต์ใช้สื่อจากภายนอกเข้ามาใช้ในบทเรียน รวมถึงการจัดการรายวิชา เพื่อฉีกกฎการสอนแบบเดิมๆ ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น โดยมี นายปริญญา ตากล้า ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายธนพล เฉลิมพักตร์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรสังกัดงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน เป็นวิทยากรถ่ายทอดวิธีการใช้งาน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา e-Learning หรือ Thai MOOC ได้ที่ คุณปริญญา ตากล้า หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1552

สมัครด่วนรุ่น 4

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางด้าน IT ได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ โทร.0-5596-1510 หรือคุณปณิดา ภานุไพศาล โทร.0-5596-1575 และสามารถติดตามหลักสูตรอบรมอื่นๆ ได้ที่ https://training.nu.ac.th/