29 กรกฎา .. 29 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร

     เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยหัวหน้างาน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 29 ปี (29 กรกฎาคม 2533) ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร