ประชุมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai MOOC) ระยะ 3 ครั้งที่ 3/2562

      ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai MOOC) ระยะ 3 ครั้งที่ 3/2562 เพื่อชี้แจงกำหนดการจัดทำรายวิชา ข้อกำหนดในการจัดทำรายวิชา รวมถึงการบริการด้านการผลิตและสถานที่ในการผลิตสื่อการสอน ให้แก่อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดสื่อการสอนต่อไป เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม Mini Conference อาคาร CITCOMS

     ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการผลิตบทเรียนในระบบ Thai MOOC ได้ที่ งานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน โทร.0-5596-1552