หลักสูตรพัฒนา e-Learning ด้วย Moodle LMS (สำหรับอาจารย์) รุ่น 4

    CITCOMS จัดอบรมหลักสูตรพัฒนา e-Learning ด้วย Moodle LMS (สำหรับอาจารย์) รุ่น 4 เพื่อเรียนรู้การใช้งานระบบ Moodle LMS เบื้องต้น การประยุกต์ใช้สื่อจากภายนอกเข้ามาใช้ในบทเรียน รวมถึงการจัดการรายวิชา เพื่อฉีกกฎการสอนแบบเดิมๆ ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น โดยมี นายปริญญา ตากล้า ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายธนพล เฉลิมพักตร์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรสังกัดงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน เป็นวิทยากรถ่ายทอดวิธีการใช้งาน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางด้าน IT ได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ โทร.0-5596-1510 หรือที่ คุณปณิดา ภานุไพศาล โทร.0-5596-1575