พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

     นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร