ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำรายวิชา ThaiMooc ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 14/2562)

     ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำรายวิชา Thai MOOC ภายใต้โครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ สำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC) ภาคเหนือตอนล่าง ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 14/2562) โดยมี ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการประชุม เพื่อเตรียมปิดงวดงานระยะที่ 2 และโปรดติดตามรายวิชาระยะที่ 3 ต่อไป เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม Mini Conference อาคาร CITCOMS