ทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี แห่งการก่อตั้ง CITCOMS

     นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี แห่งการก่อตั้ง CITCOMS เพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยในช่วงเช้า ได้มีพิธีสงฆ์ ณ ห้อง Main Conference ชั้น 1 อาคาร CITCOMS และทำการประกาศผลการทำกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา

     และช่วงบ่าย ได้เดินทางไปยังวัดบึงขุนนนท์ เพื่อถวายปัจจัยทำบุญสมทบซ่อมแซมกุฏิ และถนนทางเข้าวัด จากนิสิต อาจารย์ บุคลากร และพี่น้องในชุมชนใกล้วัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,620 บาท