ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ให้น้องๆ วิทยาลัยนานาชาติ

     นายดนุวัศ ภาชนะพรรณ์ หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน พร้อมด้วยบุคลากร CITCOMS ผู้ดูแลและควบคุมการผลิตรายการโทรทัศน์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook รวมถึงการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่น้องๆ วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ Studio ชั้นใต้ดิน อาคาร CITCOMS