เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยและการสร้างสรรค์” ครั้งที่ 4

     นางสุกัญญา แซ่โก หัวหน้างานบริการเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยและการสร้างสรรค์” ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้อง Slope ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

     ขอบพระคุณภาพจาก ประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์