ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยหัวหน้างาน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผศ.พนิดา ทรงรัมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการให้บริการห้องประชุมสัมมนา ห้องให้บริการคอมพิวเตอร์ รวมถึงห้อง VDO Conference เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม VDO Conference 205 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS