ประชุมสรุปการจัดทำรายวิชา ThaiMooc ระยะที่ 2

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมปิดโครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ สำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC) ภาคเหนือตอนล่าง ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 15/2562) เพื่อแจ้งให้อาจารย์ประจำรายวิชา ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเอกสารต่างๆ ให้ทาง TCU และผลการดำเนินงานของแต่ละรายวิชา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม VDO Conference 205 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     ได้โปรดติดตามรายวิชา Thai MOOC ระยะที่ 3 เร็วๆ นี้