มอบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้โรงเรียนวัดวงฆ้อง

     เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบคอมพิวเตอร์จำนวน 15 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนวัดวงฆ้อง ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเจนพจน์ หวงกำแหง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคุณครู และตัวแทนนักเรียน เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ ต่อไป