เริ่มแล้วกับการจัดการบทเรียนในระบบ Thai MOOC ระยะที่ 3

     CITCOMS จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการบทเรียนในระบบ Thai MOOC โครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ สำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ระยะที่ 3 โดยมีนายปริญญา ตากล้า บุคลากรสังกัดงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน ผู้ดูแลการจัดทำรายวิชา Thai MOOC เป็นผู้ชี้แจงขั้นตอนการจัดการบทเรียนในระบบดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

ติดตาม Thai MOOC ระยะ 3 ได้ที่นี่ เร็วๆ นี้