ให้การสนับสนุนของรางวัลเพื่อใช้ในโครงการจับมือน้องสอนคอม ครั้งที่ 11

     CITCOMS ให้การสนับสนุนของรางวัลแก่ชมรมไอทีแมนมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อใช้ในโครงการจับมือน้องสอนคอม ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562

     ติดตามการจัดกิจกรรมของน้องๆ ชมรมไอทีแมนฯ ได้ที่ Facebook : ชมรมไอทีแมน มหาวิทยาลัยนเรศวร