ประชุมการจัดทำรายวิชา Thai MOOC ระยะที่ 3 (ครั้งที่ 5/2562)

      ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำรายวิชา Thai MOOC ภายใต้โครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ สำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC) ภาคเหนือตอนล่าง ระยะที่ 3 (ครั้งที่ 5/2562) โดยอยู่ในขั้นตอนของการจัดทำ Introduction แนะนำรายวิชา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม Mini Conference อาคาร CITCOMS