เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกถึง ในหลวงรัชกาลที่ 9

     นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม “น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต” 13 ตุลาคม 62 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

     รับชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.nu.ac.th/?p=18104 หรือที่ https://www.facebook.com/nu.university/

     ขอบคุณภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร