เข้าร่วมพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562

     เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 บุคลากร CITCOMS เข้าร่วมพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ณ วัดเสาหิน ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิตและพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธีและมียอดกฐินจำนวน 942,953.50 บาท เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุของวัดเสาหินให้คงอยู่สืบไป