ประชุมการจัดทำรายวิชา Thai MOOC ระยะที่ 3 (ครั้งที่ 6/2562)

     ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำรายวิชา Thai MOOC ภายใต้โครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ สำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC) ภาคเหนือตอนล่าง ระยะที่ 3 (ครั้งที่ 6/2562) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม Mini Conference อาคาร CITCOMS