จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ทรงงาน ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

     CITCOMS ดำเนินการจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ทรงงาน และตรวจสอบระบบเครือข่าย ถวายงานแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมระบบถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 2 ธันวาคม 2562 รวมถึงจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสื่อมวลชนเพื่อใช้ในการปฎิบัติหน้าที่อีกด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     ติดตามการถ่ายทอดสด ได้ที่ https://www.nu.ac.th หรือที่ https://www.facebook.com/citcomsnu