ตรวจสอบระบบเครือข่าย และสัญญาณการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

     รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าตรวจสอบระบบเครือข่าย และสัญญาณการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประทับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ห้องรับรอง และห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     รับชมการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่ http://live.nu.ac.th