ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือ NU Book Fair ครั้งที่ 20 “Read in Love”

     เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 บุคลากร CITCOMS เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือ NU Book Fair ครั้งที่ 20 “Read in Love” โดยมีทีมถ่ายทำ และทีมถ่ายทอดสด CITCOMS เข้าร่วมทำการถ่ายทอดสดกิจกรรมดังกล่าว โดยงานสัปดาห์หนังสือ จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 12-18 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (QS) มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.facebook.com/nubookfair