นำเสนอระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร (TSEN)

     เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 นางสาวนันทวรรณ ประภักรางกูล หัวหน้างานระบบสารสนเทศ CITCOMS พร้อมด้วยบุคลากรทีมพัฒนาระบบ ร่วมนำเสนอระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร (TSEN) ซึ่งเป็นระบบที่ CITCOMS พัฒนาร่วมกับ กองการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.อุทัย วิชัย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ คุณเจนจิต นาคปรีชา ผู้อำนวยการกองการวิจัยและนวัตกรรม และว่าที่ร้อยโท ทัศน์ชัย ทอแสงมิติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองการวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอระบบเบื้องต้น ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวอยู่ระหว่างการทดลองใช้งาน และรวบรวมผลการทดลองใช้นำกลับมาปรับปรุงแก้ไข ก่อนเปิดใช้งานระบบอย่างเป็นทางการต่อไป