เข้าร่วมเปิดนิทรรศการผ้ามัดย้อม

     เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 นางสุกัญญา แซ่โก หัวหน้างานบริการเทคโนโลยี เป็นตัวแทนเข้าร่วมเปิดนิทรรศการผ้ามัดย้อม ซึ่งจัดโดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และได้ร่วมฝึกทำผ้ามัดย้อมกลับไปเป็นของที่ระลึก ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถเข้ารับชมนิทรรศการผ้ามัดย้อมได้ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562-31 มกราคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร