เป็นวิทยากรในค่ายไอซีที ให้ความรู้เกี่ยวกับ Microbit และ Scratch ให้กับน้องๆ โรงเรียนสิ่นหมิน

     ดร.สรพงค์ สุขเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานระบบเครือข่าย CITCOMS เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ Microbit และ Scratch ให้กับน้องๆ ในระดับชั้น ป.5-6 ในกิจกรรมค่ายเรียนรู้เทคโนโลยี (ค่ายไอซีที) ของโรงเรียนสิ่นหมิน เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้ทักษะการใช้งานเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนสิ่นหมิน จังหวัดพิษณุโลก

     ขอบคุณภาพจาก โรงเรียนสิ่นหมิน