ทบกวนการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) คณะแพทยศาสตร์

     นางสาววริศรา เลิศล้ำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย ผู้ดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมทบทวนการใช้งานระบบ e-Document ให้แก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ โดยมี ผศ.พญ.สุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการทบทวนการใช้งาน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์

     อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ได้ที่ https://edoc.nu.ac.th หากพบปัญหาการใช้งาน สามารถสอบถามได้ที่ โทร.0-5596-1602