ประชุมรายงานความก้าวหน้าการจัดทำรายวิชา Thai MOOC ระยะที่ 3 (ครั้งที่ 1/2563)

ติดตาม Thai MOOC ระยะ 3 ของ ม.นเรศวร ได้ที่นี่ เร็วๆ นี้ ‼️
https://thaimooc.org

     ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำรายวิชา Thai MOOC ภายใต้โครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ สำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC) ภาคเหนือตอนล่าง ระยะที่ 3 (ครั้งที่ 1/2563) โดยมี ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม Mini Conference อาคาร CITCOMS