อบรม “การสร้างแบบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ Google Forms” ให้คณะเกษตรศาสตร์ฯ

     เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 นายเติมพงษ์ ทองทุม และนายธงชัย วิไลวิทย์ บุคลากรสังกัดงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ Google Forms” ให้แก่บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปใช้สนับสนุนด้านการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     หน่วยงานใดสนใจพัฒนาศักยภาพด้าน IT สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ โทร.0-5596-1510 หรือ คุณปณิดา ภานุไพศาล โทร.0-5596-1575